Vzw HeartSaver bespreekt bij elke installatie van een HARTstarter (AED) het opleidingstraject voor 8 jaar. Het is belangrijk om frequent opleidingen te organiseren. Alleen het plaatsen van HARTstarters zonder de mensen op te leiden en herhalingscursussen te organiseren, creëert een vals gevoel van HARTveiligheid.

 

Bij elke installatie van een HARTstarter organiseren wij een Basisopleiding “Reanimatie en Defibrillatie” van 1,5h à max. 2h waaraan 15 à max. 20 personen kunnen deelnemen.

Zie hier de inhoud van deze opleiding:

 • Korte update van problematiek “Plotse Hartstilstand buiten het Ziekenhuis – OHCA”
 • Data OHCA België vs. de ons omringende landen.
 • Verschil tussen Hartfalen, Hartinfarct en Hartstilstand
 • Reanimatie of Defibrillatie?
 • Mag iedereen Reanimeren en Defibrilleren?
 • The chain of survival
 • Herkennen van een hartstilstand: Bewustzijn & Ademhaling
 • Veilige omgeving ?
 • Uitleg Reanimatie: Borstcompressies en Beademing
 • Uitleg Defibrillatie: gebruik HARTstarter (AED)
 • Demo: Hands-on ( oefenen met CPR-Mannequin en AED )
 • VRAGEN en OPMERKINGEN

 

Vzw HeartSaver  kan tevens een Basic Life Support (BLS) cursus organiseren. Naast het aanleren van het herkennen van een hartstilstand, reanimatietechnieken, wordt ook de meerwaarde van het gebruik van een HARTstarter uitgelegd en aangeleerd, alsook andere levensreddende handelingen. De opleiding omvat +/- 3 uur en wordt gegeven aan max. 15 deelnemers per sessie. Er is ook mogelijkheid om de cursus te verlengen tot 4 uur.

De BLS cursus (3h) omvat:    

 • Overlevingsketen
 • Tijdig herkennen van een hartstilstand
 • Beoordeling bewustzijn en ademhaling
 • Opstarten hulpverlening in afwachting van de komst van de medische hulpdiensten
 • Alarmering van de hulpdiensten
 • Plaatsen van het slachtoffer in stabiele zijligging
 • Uitvoeren van hartmassage (CPR) en beademingen
 • Veilig gebruik van een AED
 • Levensbedreigende situaties & levensreddende handelingen

Standaard prijs:  350 EUR.