BTW 6% op HARTstarters/AED’s in voege vanaf heden !

BTW verlaging is in voege vanaf 01/01/18 (zie KB 10/12/17 gepubliceerd op 22/12/17):

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=17-12-22&numac=2017032026

Verlaagd BTW tarief van 6% geldt voor zowel “AANKOOP en HUUR” van AED’s alsook voor “Onderhoud en Herstelling” van AED’s.

Een bijkomende circulaire moet nog gepubliceerd worden, die bovenstaande wetswijziging becommentarieert – deze publicatie wordt verwacht in JAN/FEB 2018.

Hierin zal worden bepaald dat de tariefverlaging eveneens geldt voor ONDERDELEN en TOEBEHOREN die onlosmakelijk met de levering van AED toestellen verbonden zijn, zoals o.a.

  1. Elektroden,
  2. Batterij,
  3. Ophangkast,
  4. EHBO-set,

vzw HeartSaver wacht met ongeduld deze circulaire af. Voor verdere vragen, aarzel niet om ons te contacteren.

Alvast ZEER GOED NIEUWS voor iedereen die een AED wenst aan te schaffen of the huren en die de BTW niet kan recupereren !!! Zeker een mooie start van 2018!

 

Het HeartSaver Team

Persbericht

9 oktober 2017

Dr. Pedro Brugada: “Btw-verlaging hartstarters kan het verschil maken. Eindelijk!”

Pedro Brugada

Hartritmespecialist dr. Pedro Brugada verwelkomt de btw-verlaging op hartstarters met open armen. Mogelijk kan de maatregel meer organisaties motiveren om een hartstarter te installeren en zo de brede kloof met Nederland te dichten.

Binnenkort bedraagt de btw op een hartstarter (of AED, Automatische Externe Defibrillator) 6 in plaats van 21 procent. Voor een hartstarter van 1.250 euro zakt de btw van 262 € tot 75 €, een verschil van 187 €. Geen dag te vroeg, vindt de internationaal vermaarde cardioloog Pedro Brugada, peter van de vzw Heartsaver: “In Nederland zijn er zowat 100.000 hartstarters, in België 10.000 en slechts een minderheid daarvan is publiek beschikbaar. De kloof is enorm. Dat komt onder meer omdat Nederland al jaren een btw-tarief van 6 procent heeft voor deze levensreddende toestellen. Eindelijk heeft ook onze overheid de stap gezet om een hartstarter niet langer als een luxeproduct te beschouwen!”

Heartsaver helpt scholen, gemeenten, bedrijven, sportclubs, bibliotheken, concertorganisatoren, parochies enz. om tegen zo weinig mogelijk kosten een publiek toegankelijke hartstarter op te hangen, onder meer via fundraising. De vzw heeft zich sinds haar ontstaan ingespannen om de btw-verlaging door te drukken en zo de kloof te dichten met Nederland en andere buurlanden, waar hartstarters al courant aanwezig zijn in het straatbeeld. Luc Ketele van vzw Heartsaver: “Hopelijk helpt het ontwerp van Koninklijk Besluit om op termijn álle beheerders van plaatsen waar veel volk komt, te doen inzien dat een hartstarter geen luxe is maar een levensnoodzakelijk hulpmiddel voor alle bezoekers en passanten.”

Minder dan 10 procent van de mensen die een hartstilstand krijgen buiten het ziekenhuis – jaarlijks meer dan 11.000 mensen in België – overleeft het. Dat komt onder meer doordat omstanders vaak niet meteen hartmassage starten, en omdat er te weinig publiek beschikbare hartstarters zijn. Hartmassage en een hartstarter kunnen de overlevingskans verhogen tot 60 of 70 procent. Heartsaver heeft de ambitie om het aantal hartstarters in ons land minstens te verdubbelen.

Extra info op heartsaver.be, via info@heartsaver.be of op +32 472 135 296.

OPM:
• Het peterschap van Prof. Dr. Pedro Brugada bij vzw Heartsaver is onbezoldigd.
• Er is GEEN “conflict of interest” met het peterschap van vzw Heartsaver en de actuele uitoefening van Dr. Pedro Brugada als cardioloog en de verschillende functies die hij als cardioloog en hartritmespecialist bekleedt.

vzw Heartsaver is opgericht in 05/2016 onder het peterschap van de internationaal gerenommeerde cardioloog en hartritmespecialist Prof. Dr. Pedro Brugada. Het doel van de vzw is om op alle niveau’s in onze samenleving aan sensibilisering te doen in BE mbt de problematiek van Plotse Hartstilstand buiten het Ziekenhuis. vzw Heartsaver wil het aantal HARTstarters (AED’s) in BE verdubbelen en wil de publieke kennis van Reanimatie en Defibrillatie vergroten en de signalisatie en registratie van AED’s in BE verbeteren. De vzw wil haar doel bereiken via het organiseren van fundraisingprojecten enerzijds maar heeft ook de mogelijkheid om leasingprogramma’s uit te werken. vzw Heartsaver maakt deel uit van een internationale non profit organisatie die zich 100% focust op de problematiek van “Out of Hospital Cardiac Arrest – OHCA”.

https://portal.prpro.be/#/nl/detail/64997/Dr–Pedro-Brugada–%E2%80%9CBtw-verlaging-hartstarters-kan-het-verschil-maken–Eindelijk-%E2%80%9D

Persbericht

6 oktober 2017

Verlaagd btw-tarief voor producten voor intieme hygiënische bescherming en defibrillatoren.

             CRPlus_Action2_448x340              CR2_448x340_2             CRPlus_448x340

Op voorstel van minister van Financiën, Johan Van Overtveldt, keurde de ministerraad vandaag een ontwerp van koninklijk besluit goed om het verlaagde btw-tarief van 6 procent toe te passen op producten voor intieme hygiënische bescherming en externe defibrillatoren. Dit voorstel wordt binnenkort voorgelegd aan de Raad van State voor advies.

De noemer ‘producten voor hygiënische bescherming’ omvat zowel tampons als inlegkruisjes, maandverband en menstruatiecups.

Voor deze producten komt er een btw-verlaging van 21 naar 6 procent. Dit voorstel kadert eveneens binnen de Europese btw-richtlijn, die tracht noodzakelijke goederen goedkoper en toegankelijker te maken voor de consument. In Frankrijk en Groot-Brittannië werd het btw-tarief op deze producten reeds verlaagd.

Minister van Financiën, Johan Van Overtveldt: “De zogenaamde ‘tampontaks’ behoort weldra tot het verleden.  De finale beslissing door de ministerraad heeft enige tijd op zich laten wachten, maar ik ben tevreden dat we dit voorstel nu eindelijk omzetten in de realiteit.”

Ook voor defibrillatoren komt er een aanpassing van het btw tarief, van 21 naar 6%.  Een defibrillator is een apparaat waarmee men door het toedienen van een elektrische schok het hart van een bewusteloze patiënt kan laten stoppen met fibrilleren, waardoor het opnieuw in een normaal ritme wordt gebracht. Op publieke locaties vind je vandaag eveneens AED’s (Automatic External Defibrillators) die door niet-professionelen bediend kunnen worden. De aanwezigheid van een AED kan levens redden.

Minister van Financiën Van Overtveldt: “Door deze tariefaanpassing hopen we ons steentje bij te dragen aan de verdere uitbouw van het netwerk aan AED-toestellen.  Heel wat medische specialisten, waaronder professor en cardioloog Pedro Brugada (peter van het project “Heartsaver”) pleiten al geruime tijd  voor een inhaalbeweging.”